حریم خصوصی

ما اطلاعاتی نظیر موارد زیر را ثبت خواهیم کرد:

  • نام
  • اطلاعات تماس از جمله آدرس ایمیل
  • اطلاعات فردی مانند کد پستی، اولویت ها و علاقه مندی ها
  • سایر اطلاعات مربوط به نظر سنجی مشتری و یا پیشنهادات

ما به دلایل زیر و برای اینکه بتوانیم نیاز های شما را شناسایی کنیم و خدمات بهتری را به شما ارائه دهیم، از اطلاعات شما استفاده میکنیم.

  • نگهداری سوابق داخلی
  • ما ممکن است اطلاعات را برای بهبود محصولات و خدمات استفاده کنیم.
  • ما به صورت دوره ای ممکن است ایمیل هایی در مورد محصولات جدید، پیشنهادات ویژه، ایمیل های تبلیغاتی و یا اطلاعات دیگر که ما فکر می کنم برای شما جذاب و مورد نیازتان باشد با استفاده از آدرس ایمیلی که شما ارائه کرده اید ارسال نماییم.
  • ما ممکن است از اطلاعات خود را برای تماس با شما برای اهداف تحقیقات بازار استفاده کنیم. ما ممکن است با شما از طریق ایمیل، تلفن، فکس و یا پست الکترونیکی تماس بگیریم. ما ممکن است اطلاعات را به سفارشی کردن وب سایت با توجه به منافع خود استفاده کنیم.

اطمینان داشته باشید که امنیت نگهداری اطلاعات شما تامین شده است. به منظور جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز و یا افشاسازی، ما در محل قرار گیری اطلاعات از روش های فیزیکی، الکترونیکی و مدیریتی مناسب برای حفاظت و امنیت اطلاعات آنلاین شما استفاده میکنیم.